Kỳ vọng vai trò đột phá của DN công nghệ
Cập nhật ngày:08/05/2019 - 17:07:00

Các chủ đề lớn được thảo luận tại Diễn đàn quốc gia phát triển DN công nghệ Việt Nam, trong ngày 9/5, nhằm xác định rõ định hướng phát triển của các DN công nghệ với vai trò đột phá về kinh tế số trong những năm tới.