Sinh viên Việt Nam 'gặt hái kiến thức nông nghiệp công nghệ cao Israel
Cập nhật ngày:15/06/2019 - 15:29:00

Sau 11 tháng, các sinh viên Việt Nam đã học hỏi được rất nhiều kiến thức trong ngành nông nghiệp công nghệ cao của Israel để có thể áp dụng, đóng góp vào sự phát triển nông nghiệp nước nhà khi trở về.