Đại diện 17 quốc gia bàn cách phát triển nhân lực trong kỷ nguyên số
Cập nhật ngày:07/11/2019 - 16:35:00

Các đại biểu đã cùng thảo luận về nhiều vấn đề, khía cạnh khác nhau liên quan đến phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp lần thứ 4.