Đại diện 150 trường đại học bàn thảo về đảm bảo chất lượng giáo dục
Cập nhật ngày:08/11/2019 - 16:38:00

Hơn 250 đại biểu đến từ các trường đại học của 15 quốc gia trên thế giới đã cùng thảo luận về các vấn đề liên quan đến đảm bảo chất lượng trong giáo dục đại học.