Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng Nhật Bản làm việc tại Việt Nam
Cập nhật ngày:19/02/2020 - 10:50:00

Đại học Việt Nhật sẽ thực hiện xây dựng, triển khai các chương trình đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo tiêu chí chất lượng cao, trên cơ sở thế mạnh các đại học đối tác Nhật Bản và nhu cầu của doanh nghiệp ở Việt Nam.