Tăng cường truyền thông khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
Cập nhật ngày:18/11/2021 - 10:13:00
Nhằm đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 17/11, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức ký kết chương trình hợp tác giữa hai cơ quan giai đoạn 2021-2026.
Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Doãn Tiến và Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan ký kết chương trình hợp tác giữa hai bên giai đoạn 2021 – 2026. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Theo nội dung hai bên ký kết, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam  và Hội Khuyến học Việt Nam sẽ tổ chức các buổi tọa đàm, diễn đàn, hội thảo về lĩnh vực khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đồng thời phối hợp tổ chức các hoạt động phong trào như: Giao lưu, trao đổi nghiệp vụ, tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo… trong lĩnh vực khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Trong đó, Hội Khuyến học Việt Nam có trách nhiệm chủ động cung cấp thông tin về các hoạt động liên quan đến công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030; tạo điều kiện cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên được tiếp cận kịp thời các nguồn tin về hoạt động của các cấp Hội; ưu tiên, hỗ trợ bằng nhiều hình thức các hoạt động khuyến học, khuyến tài của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tập trung tuyên truyền về việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tuyên truyền về truyền thống hiếu học, các nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến trong các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập... Xây dựng Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam thành “Đơn vị học tập”, mỗi cán bộ, nhân viên trong cơ quan là “Công dân học tập” theo quy định của Chính phủ.

Phát biểu tại lễ ký kết, GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cho biết trải qua chặng đường 25 năm phát triển, thời gian qua, hoạt động của Hội đã góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước, đặc biệt là góp phần vào nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài, bồi dưỡng nhân lực theo quan điểm của Đảng.

Trong bối cảnh hiện nay, cuộc cách mạng lần thứ 4 đặt ra nhiều thách thức nếu chúng ta không nâng cao trình độ năng lực thì không thể đáp ứng được những mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đề ra.

Vì vậy, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam mong muốn sự phối hợp giữa hai đơn vị sẽ ngày càng chặt chẽ trong việc cung cấp, làm lan tỏa thông tin về sự nghiệp học tập, đưa công tác khuyến học, khuyến tài tiến lên một bước./.

Nguyễn Hoàng

Cổng thông tin điện tử Chính phủ