Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020
12/12/2011 - 15:27:00

Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm /2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Tệp đính kèm
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

Các tin khác: