Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Lao động Thương binh và Xã hội giai đoạn 2011 - 2020
Cập nhật ngày:22/09/2012 - 13:54:00

Quyết định  990/QĐ - LĐTBXH ngày 06/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Quyết định  990/QĐ - LĐTBXH ngày 06/8/2012