Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2020
Cập nhật ngày:22/06/2012 - 14:26:00

Quyết định 1116/QĐ - HVCT - HCQG ngày 15/5/2012 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

Quyết định 1116/QĐ - HVCT - HCQG ngày 15/5/2012