Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2011-2020
Cập nhật ngày:22/06/2012 - 14:33:00

Quyết định 896/QĐ - BTTTT ngày 28/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tệp đính kèm

Quyết định 896/QĐ - BTTTT ngày 28/5/2012