Dự thảo Quy hoạch phát triển nhân lực của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cập nhật ngày:14/09/2011 - 17:28:00

 Dự thảo Quy hoạch phát triển nhân lực của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 DuthaoQuyhoachphattrienNhanlucBoNNPTNT.PDF