Hệ thống chỉ tiêu đánh giá phát triển nhân lực phục vụ giám sát thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực quốc gia
Cập nhật ngày:07/09/2012 - 09:02:00

Công văn số 6644/VPCP-KGVX ngày 28 tháng 8 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ.

Tệp đính kèm

Công văn số 6644/VPCP-KGVX