Kế hoạch kiểm tra việc phê duyệt và thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực của các Bộ, ngành, địa phương
Cập nhật ngày:08/09/2012 - 09:50:00

Công văn số 6719/VPCP-KGVX ngày 29 tháng 8 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ.

Tệp đính kèm

Công văn số 6719/VPCP-KGVX