Triển khai công tác xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lực các ngành, địa phương giai đoạn 2011 - 2020
Cập nhật ngày:29/01/2013 - 10:14:00

Công văn số 8138/VPCP-KGVX ngày 09 tháng 11 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ

Công văn số 8138/VPCP-KGVX

Các tin khác: