Triển khai thực hiện Quy hoạch Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Gia Lai giai đoạn 2011-2020
11/08/2012 - 22:51:00

Công văn số 2427/UBND-KTTH ngày 02/08/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.

Tệp đính kèm

Công văn số 2427/UBND-KTTH

Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các tin khác: