Kế hoạch hành động triển khai Quy hoạch phát triển nhân lực Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011 – 2020.
Cập nhật ngày:05/11/2012 - 03:23:00

Quyết định số 2293/QĐ-UBND ngày 25/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Tệp đính kèm

Quyết định số 2293/QĐ-UBND

Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư