Đề án Đổi mới quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực
Cập nhật ngày:13/11/2013 - 14:28:00

Công văn số 9511/VPCP-KGVX ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ.

Tệp đính kèm

Công văn số 9511/VPCP-KGVX

 

Các tin khác: