Xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp lý về phát triển, quản lý và sử dụng nhân lực
Cập nhật ngày:21/11/2013 - 09:27:00

Công văn số 9536/VPCP-KGVX ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ.

Tệp đính kèm

Công văn số 9536/VPCP-KGVX

 

Các tin khác: