Quyết định về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu đánh giá phát triển nhân lực phục vụ giám sát và đánh giá thực hiện Quy hoạch và Chiến lược phát triển nhân lực thời kỳ 2011-2020
Cập nhật ngày:05/02/2014 - 14:22:00

Quyết định số: 291/QĐ-TTG ngày 05 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

 Tệp đính kèm

Quyết định số: 291/QĐ-TTG

Các tin khác: