Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp bàn về Đổi mới công tác đào tạo nhân lực y tế
Cập nhật ngày:09/06/2015 - 09:28:00

Thông báo số 193/TB-VPCP ngày 09 tháng 06 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ.

Chi tiết xem file đính kèm./.

Thông báo số 193/TB-VPCP

Các tin khác: