Quyết định Phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhân lực quản lý nhà nước, nghiên cứu - triển khai và hỗ trợ kỹ thuật đến năm 2020 phục vụ phát triển điện hạt nhân
Cập nhật ngày:15/10/2015 - 09:32:00

Quyết định số 1756/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Chi tiết xem file đính kèm./.

Quyết định số 1756/QĐ-TTg

Các tin khác: