Quyết định Phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Điện lực giai đoạn 2015-2017
Cập nhật ngày:01/09/2015 - 15:40:00

Quyết định số 1508/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

(Chi tiết xem file đính kèm)

Quyết định số 1508/QĐ-TTg

Các tin khác: