Quyết định Phê duyệt Đề án "Phát triển đào tạo từ xa giai đoạn 2015 - 2020"
Cập nhật ngày:10/09/2015 - 15:44:00

Quyết định số 1559/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

(Chi tiết xem file đính kèm).

Quyết định số 1559/QĐ-TTg

Các tin khác: