Phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025
Cập nhật ngày:18/03/2016 - 16:02:00

Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

163/QĐ-TTg

Các tin khác: