Phê duyệt Đề án "Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2016-2020"
Cập nhật ngày:18/03/2016 - 16:05:00

Quyết định số 282/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

282/QĐ-TTg

Các tin khác: