Phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến tuyển sinh, đào tạo trình độ tiến sĩ
Cập nhật ngày:23/03/2016 - 17:23:00

Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

418/QĐ-TTg

Các tin khác: