Phê duyệt Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025"
Cập nhật ngày:05/05/2016 - 08:44:00

Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

Quyết đính số 732/QĐ-TTg

Các tin khác: