Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030
Cập nhật ngày:20/06/2016 - 14:57:00

Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 

Nghị quyết số 52/NQ-CP

Các tin khác: