Điều chỉnh Dự án Dạy nghề tại tỉnh Bắc Kạn
Cập nhật ngày:12/07/2016 - 10:18:00

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh danh mục Dự án “Dạy nghề tại tỉnh Bắc Kạn giai đoạn II” (VIE/034) sử dụng viện trợ ODA không hoàn lại của Chính phủ Luxembourg.

Theo đó, Dự án trên được thực hiện từ năm 2016 đến năm 2018 với tổng kinh phí là 2.700.000 Euro, trong đó viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Luxembourg 2.400.000 Euro, vốn đối ứng 300.000 Euro.

Trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn trực thuộc UBND tỉnh Bắc Kạn là chủ dự án./.

Phương Nhi

Cổng thông tin điện tử Chính phủ