Lấy ý kiến rộng rãi để sửa đổi quy định đánh giá học sinh tiểu học
Cập nhật ngày:01/09/2016 - 10:09:00

Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định đánh giá học sinh tiểu học để xin ý kiến góp ý của toàn xã hội.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)

Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 quy định đánh giá học sinh tiểu học (Thông tư 30) được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành nhằm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. 

Qua 2 năm học triển khai thực hiện đổi mới đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổng hợp báo cáo sơ kết hai năm thực hiện theo Thông tư 30 của 63 sở giáo dục và đào tạo và báo cáo của hai nhóm chuyên gia (khảo sát, đánh giá thực hiện Thông tư 30), chỉ ra một số ưu điểm, bất cập bên cạnh những ưu điểm. Theo đó, các ý kiến đánh giá đều cho rằng: Việc đổi mới đánh giá học sinh theo Thông tư 30 là phù hợp với xu thế đổi mới đánh giá giáo dục của các nước có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới. Đó là đánh giá hướng tới sự tiến bộ của học sinh, giúp học sinh tự tin, thích học, học tốt, không so sánh giữa các học sinh, nhấn mạnh đánh giá quá trình. 

Tuy vậy, trong quá trình triển khai thực hiện, Thông tư 30 đang gặp phải một số bất cập, hạn chế cần khắc phục. Trong đó quy định nhận xét bằng lời và viết nhận xét trong thông tư chưa rõ, cứng nhắc nên giáo viên hiểu chủ yếu là ghi nhận xét. Do đó, công việc của giáo viên nặng thêm vì phải ghi nhận xét từng học sinh vào vở và sổ theo dõi chất lượng giáo dục. Mặt khác, quy định ghi sổ theo dõi chưa hợp lý; hồ sơ đánh giá học sinh còn áp lực cho giáo viên. Cha mẹ học sinh chưa nắm bắt kịp thời mức độ học tập, rèn luyện của con em do chưa có lượng hóa đánh giá thường xuyên kết quả học tập của học sinh; quy định việc khen thưởng chưa cụ thể nên giáo viên có nhiều lúng túng. 

Trong quá thực hiện Thông tư 30, công tác truyền thông, tuyên truyền, giải thích chưa tốt nên cha mẹ học sinh và xã hội hiểu chưa đúng bản chất, mục đích, yêu cầu đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30. Công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục triển khai thực hiện Thông tư 30 chưa làm thường xuyên; công tác quản lý các cấp còn máy móc, hành chính, cũng gây nặng nề cho giáo viên. 

Để phát huy những ưu điểm cũng như khắc phục bất cập, dự thảo sửa đổi Thông tư 30 đưa ra một số nội dung quan trọng về đánh giá thường xuyên. Trong đó, giữ quy định đánh giá thường xuyên bằng nhận xét, không dùng điểm số nhưng không quy định hàng tháng giáo viên phải ghi nhận xét vào sổ theo dõi chất lượng giáo dục. Giáo viên được quyền chủ động khi nào nhận xét bằng lời, khi nào viết nhận xét vào vở hoặc sổ cá nhân cho phù hợp. 

Về hồ sơ đánh giá: gồm Học bạ của học sinh và Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp (thay sổ theo dõi chất lượng giáo dục). 

Về việc giúp cha mẹ học sinh nắm bắt mức độ học tập rèn luyện của con em: Bổ sung, tổng hợp đánh giá thường xuyên bằng lượng hóa thành các mức A, B, C vào giữa và cuối mỗi học kì. Riêng lớp 4, lớp 5 có thêm bài kiểm tra đối với môn Toán, môn Tiếng Việt vào giữa học kì I và giữa học kì II. 

Về khen thưởng: hướng dẫn rõ đối tượng học sinh được khen thưởng... Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết, sau khi tổng hợp các ý kiến góp ý, Bộ sẽ lắng nghe, chỉnh sửa cho thật phù hợp để bắt đầu thực hiện Thông tư ngay trong năm học mới 2016-2017./. 

PV

(TTXVN/VIETNAM+)