Sơ kết 5 năm thực hiện Quy hoạch Phát triển nhân lực giai đoạn 2011 - 2020
Cập nhật ngày:05/08/2016 - 17:06:00

Theo Báo cáo số 143/BC-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

143/BC-UBND