Sơ kết 5 năm thực hiện Quy hoạch Phát triển nhân lực giai đoạn 2011 - 2020 của tỉnh Kon Tum
30/07/2016 - 17:18:00

Theo Báo cáo 136a/BC-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh Kon Tum

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

136a/BC-UBND

Các tin khác: