Sơ kết 5 năm thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2020
Cập nhật ngày:01/08/2016 - 10:06:00

Báo cáo số 1788/BC-SKHĐT ngày 27 tháng 7 năm 2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm).

 

Báo cáo số 1788/BC-SKHĐT