Sơ kết 5 năm thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2011-2020
Cập nhật ngày:20/08/2016 - 10:29:00

Báo cáo số 184/BC-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm).

 

Báo cáo số 184/BC-UBND