Sơ kết 5 năm thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2011-2020
Cập nhật ngày:24/08/2016 - 10:33:00

Báo cáo số 115/BC-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm).

 

Báo cáo số 115/BC-UBND