Kế hoạch nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020
Cập nhật ngày:27/08/2016 - 10:35:00

Công văn số 4290/KH-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm).

 

Công văn số 4290/KH-UBND