Sơ kết 5 năm thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh An Giang giai đoạn 2011-2020
Cập nhật ngày:25/07/2016 - 10:42:00

Báo cáo số 387/BC-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm).

 

Báo cáo số 387/BC-UBND