Sơ kết 5 năm thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011-2020
10/07/2016 - 10:44:00

Báo cáo số 133/BC-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm).

 

Báo cáo số 133/BC-UBND

Các tin khác: