Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2020
Cập nhật ngày:22/08/2016 - 14:23:00

Báo cáo số 241/BC-UBND ngày 22/8/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn

Chi tiết xem file đính kèm

Số 241/BC-UBND