Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chiến lược, Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020
Cập nhật ngày:08/11/2016 - 04:23:00

Công văn số 8606/BKHĐT-CLPT ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 

8606/BKHĐT-CLPT

Decuonghuongdanchitietcacbonganh

Bộ Kế hoạch và Đầu tư