Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020 thành phố Hà Nội
Cập nhật ngày:08/10/2016 - 14:18:00

Báo cáo số 171/BC-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm).

Báo cáo số 171/BC-UBND