Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011 - 2015, định hướng 2020 tỉnh Bắc Ninh
Cập nhật ngày:23/10/2016 - 14:23:00

Báo cáo số 649/KH-VHXH ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm).

Báo cáo số 649/KH-VHXH