Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chiến lược, Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam và Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2011-2020
05/12/2016 - 15:40:00

Công văn số 4962/BKHCN-TCCB ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm.

Công văn số 4962/BKHCN-TCCB

Các tin khác: