Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chiến lược, Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam và Quy hoạch phát triển nhân lực ngành xây dựng giai đoạn 2011-2020 của Bộ Xây dựng
Cập nhật ngày:29/01/2017 - 15:48:00

Công văn số 163/BXD-TCCB ngày 24 tháng 01 năm 2017 của Bộ Xây dựng.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm.

Công văn số 163/BXD-TCCB