Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chiến lược, Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Cập nhật ngày:19/02/2017 - 15:49:00

Công văn số 453/LĐTBXH-TCDN ngày 14 tháng 02 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm.

Công văn số 453/LĐTBXH-TCDN