Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện chiến lược, quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
Cập nhật ngày:23/02/2017 - 14:23:00

Báo cáo số 9999/BNN-TCCB ngày 25/11/2016 của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. 

 

Nội dung chi tiết trong file đính kèm: 

BC.9999.BNN

Các tin khác: