Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2011-2020
Cập nhật ngày:23/03/2017 - 14:33:00

Công văn số 4997/VKSTC ngày 02/12/2016 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. 

Nội dung chi tiết trong file đính kèm:

BC.4997.VKSTC

Các tin khác: