Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện chiến lược, quy hoạch phát triển nhân lực ngành Giao thông vận tải giai đoạn 2011-2020
Cập nhật ngày:23/02/2017 - 14:45:00

Công văn số 15003/BGTVT-TCCB ngày 15/12/2016 của Bộ Giao thông vận tải.

Nội dung chi tiết trong file đính kèm:

BC.15003.BGTVT

Các tin khác: