Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện chiến lược, quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020
Cập nhật ngày:21/02/2017 - 14:58:00

Công văn số 5910/BNV-TH ngày 12/12/2016 của Bộ Nội vụ.

Nội dung chi tiết trong file đính kèm:

BC.5910.BNV

Các tin khác: