Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện chiến lược, quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020
Cập nhật ngày:20/02/2017 - 15:01:00

Công văn số 5185/BVHTTDL-ĐT ngày 15/12/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Nội dung chi tiết trong file đính kèm:

BC.5185.BVHTTDL

Các tin khác: